Aplinkosaugos profesionalų konsultacijos
"Gamta niekada nelaužo savo įstatymų." Leonardas da Vinčis


Mūsų paslaugos
UAB "Aplinkosaugos profesionalų konsultacijos" teikiamos paslaugos:


Gamintojams ir importuotojams:


  • Registruojame Gamintojų ir importuotojų sąvade;
  • Ruošiame privalomuosius dokumentus - aplinkosaugos apskaitų vedimo tvarkas, aprašus bei įsakymus. 
  • Vedame pakuočių, apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos; transporto priemonių ir  alyvų apskaitas ir teikiame ataskaitas atsakingoms institucijoms;
  • Pildome Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijas.


Cheminių medžiagų importuotojams, platintojams, gamintojams bei naudotojams:


  •  Rengiame cheminių medžiagų ir preparatų suvestines.
  •   Duomenis vedame į AIVIKS sistemą.


DĖMESIO!!!   įmonei pageidaujant , atvykstame į įmonę ir apmokome darbuotojus dirbti GPAIS sistemoje su Pakuočių ir gaminių apskaita, su Atliekų susidarymo ir Atliekų tvarkymo  apskaita. Konsultuojame įmones dėl aplinkosaugos ataskaitų ir apskaitų rengimo pagal naujausius galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Kaina už  mokymus ir konsultacijas nuo 60- 75 eur./val.